Jämställdhetsmyndighetens e-tjänst


Vi har haft problem med vår e-tjänst. Om du misstänker att du har tekniska problem är det viktigt att du kontaktar oss på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se. 

För att vi ska kunna hjälpa dig att lösa problemet behöver vi så mycket information som möjligt om vad som har gått fel. När du kontaktar oss är det viktigt att du uppger: 

  • vad som hände och eventuellt felmeddelande 
  • vilket formulär du fyllde i när problemet uppstod (exempelvis slutredovisning av organisationsbidrag)

All information kan vara till hjälp både om du har problem med att logga in eller med en e-tjänst. Om du exempelvis har tagit en bild av din datorskärm eller ett felmeddelandet, får du gärna mejla den till oss.


Ansökan om organisations- och etableringsbidrag

Bidraget ska gå till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar igen hösten 2022

Sista ansökningsdag i slutet av oktober 2022.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från regeringen.

Ansökan om projektbidrag

Bidraget ska gå till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidrag får enbart lämnas till projekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar igen 2023

Sista ansökningsdag var den 22 mars 2022 klockan 23:59.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från regeringen.