Jämställdhetsmyndighetens e-tjänst

Här kan du ansöka om och slutredovisa statsbidrag


För att ansöka eller slutredovisa statsbidrag behöver du logga in.
För att registrera ny användare och/eller logga in, klicka på länkarna uppe till höger.

Har du frågor om tjänsten? Här kan du läsa om inloggning samt hur du registrerar och/eller sparar en ansökan.


Ansök om statsbidrag via länkarna nedanför.
Efter inloggning visas slutredovisning i huvudmenyn.

Ansökan om organisations- och etableringsbidrag

Bidraget ska gå till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar igen hösten 2022

Sista ansökningsdag i slutet av oktober 2022.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från Regeringen.

Ansökan om projektbidrag


Bidraget ska gå till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidrag får enbart lämnas till projekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar 15 februari 2022

Sista ansökningsdag 29 mars 2022.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från regeringen.