Jämställdhetsmyndighetens e-tjänst


Här kan du ansöka om statsbidrag och slutredovisa. 


För att ansöka eller slutredovisa statsbidrag behöver ni logga in.

För att registrera ny användare och/eller logga in, klicka på länkarna uppe till höger.

Har du frågor om tjänsten? Här kan du läsa om inloggning samt hur du registrerar och/eller sparar en ansökan. 


Ansök om statsbidrag via länkarna nedanför.

Efter inloggning visas slutredovisning i huvudmenyn.

Ansök organisations- och etableringsbidrag

 

Bidraget ska gå till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Ansökan öppnar hösten 2021.

  

Ansök verksamhetsbidrag

 

Bidraget ska gå till aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

  

Ansökan öppnar hösten 2021. 

 

Ansök projektbidrag

 

Bidraget ska gå till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidrag får enbart lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (länken öppnas i ett nytt fönster). 

 

Ansökan öppnar våren 2022.