Sidan är under uppdatering

 

Här kan du ansöka om statsbidrag! Nedan hittar du information om hur du skapar ett konto och loggar in. 

 

Registrera användare

Logga in

Spara ansökan

Se dina sparade ansökningar

Frågor om inloggning: 

Frågor om bidrag: 

Frågor och svar om Portal Bas 

Organisations- och etableringsbidrag

 

Bidraget ska gå till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Ansökan öppnar hösten 2021.

  

Verksamhetsbidrag

 

Bidraget ska gå till aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

  

Ansökan öppnar hösten 2021. 

 

Projektbidrag

 

Bidraget ska gå till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidrag får enbart lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (länken öppnas i ett nytt fönster).