Jämställdhetsmyndighetens e-tjänst


Ansökan om organisations- och etableringsbidrag

Bidraget ska gå till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar igen hösten 2022

Sista ansökningsdag i slutet av oktober 2022.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från regeringen.

Ansökan om projektbidrag

Bidraget ska gå till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidrag får enbart lämnas till projekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (länken öppnas i ett nytt fönster).


Ansökan öppnar igen 2023

Sista ansökningsdag var den 22 mars 2022 klockan 23:59.

Bidraget utlyses under förutsättning att medel anslagits i kommande års regleringsbrev från regeringen.