Slutredovisning av bidrag


Välj den bidragsform som er slutredovisning avser för att komma till slutredovisningsformuläret. I formulären finner du även information om de bilagor ni ska lämna in tillsammans med er redovisning.

Om ni redan påbörjat och sparat en slutredovisning, så hittar du den sparade redovisningen i huvudmenyn under "Mina ärenden".


Slutredovisning av verksamhetsbidrag

 Länk till slutredovisning verksamhetsbidrag

Datum för när bidraget ska slutredovisas framgår av Jämställdhetsmyndighetens beslut om att bevilja statsbidrag.


Slutredovisning av projektbidrag

 Länk till slutredovisning projektbidrag

Datum för när bidraget ska slutredovisas framgår av Jämställdhetsmyndighetens beslut om att bevilja statsbidrag.