Slutredovisning av bidrag


Välj den bidragsform som er slutredovisning avser för att komma till slutredovisningsformuläret. I formulären finner du även information om de bilagor ni ska lämna in tillsammans med er redovisning.

Om ni redan påbörjat och sparat en slutredovisning, så hittar du den sparade redovisningen i huvudmenyn under "Mina ärenden".


Slutredovisning av projektbidrag

 Länk till slutredovisning projektbidrag

Datum för när bidraget ska slutredovisas framgår av Jämställdhetsmyndighetens beslut om att bevilja statsbidrag.